post banner snowa creditsales new

مراحل دریافت کارت اعتباری خرید کالا:

  • مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید
  • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید

مزایای طرح انتخاب رفاه

  • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
  • بازپرداخت 36 ماهه
  • کارمزد 15 درصد
  • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
  • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا